Junior 2nd Kyu

Brown Belt with Black Stripe


 • Shomenuchi Shihonage
 • Shomenuchi Kaitennage
 • Yokomenuchi Gokkyo
 • Ushiro Tekubitori Shihonage
 • Ushiro Tekubitori Jujinage
 • Katatetori Koshinage
 • Morotetori Nikkyo
 • Jyuwaza (2 Person)
 • Hamni Handachi Shomenuchi Iriminage
 • Hamni Handachi Katatetori Nikkyo
 • Hamni Handachi Yokomenuchi Kotegaeshi
 • Suwari Waza Kokyuho
 • Bokken Suburi Number 1 to 6
 • Jo Kata Number 1 to 24
aikido stoke

FREE
VIEW