Junior 5th Kyu

Blue Belt


  • Shomenuchi Ikkyo
  • Shomenuchi Iriminage
  • Katatedori Shihonage
  • Suwari Waza Kokyoho
  • Bokken Suburi Number 1
  • Jo Kata Number 1 to 12
aikido stoke

FREE
VIEW