Junior 4th Kyu

Brown Belt


  • Shomenuchi Ikkyo
  • Shomenuchi Iriminage
  • Katatedori Nikko
  • Yokomenuchi Shihonage
  • Suwari Waza Kokyoho
  • Bokken Suburi Number 1 to 4
  • Jo Kata Number 1 to 12
aikido stoke

FREE
VIEW