5th Kyu

Yellow Belt

60 hours

  • Shomenuchi Ikkyo (Omote & Ura)
  •  Shomenuchi Irimi-nage
  • Katatetori Shiho-nage (Omote & Ura)
  • Ryotetori Tenchi-nage
  • Tsuki Kotegaeshi
  • Ushiro Tekubitori Kote-gaeshi
  • Morotetori Kokyho
  • Bokken Suburi (Number 1)
  • Jo Kata (Numbers 1 to 6)

 

aikido stoke

FREE
VIEW