Sho-Dan

1st Black Belt

300 hours


 • Aihanmi
 • Gyakuhanmi
 • Katadori Menuci
 • Yokomenuchi
 • Jyodan Tsuki
 • Morotetori
 • Shomenuchi
 • Ryotetori
 • Chudan Tsuki
 • Ushiro Ryokatadori
 • Koshinage

        WEAPONS

 • Bokken Suburi 1 to 7
 • Jyo Kata 1 to 31
 • Tanto Tori
 • Jyo Wara/Tori
 • Tachi Tori
 • Renzoku Uchikomi with Partner
 • Randori with 4 People (Attackers)
 • Futari Tori 2 People (Attackers)
 • Additional Techniques as Requested by the Grading Panel

 

aikido stoke

FREE
VIEW